Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden

 

En vigtig opgave for DSKMS er at sikre, at der regelmæssigt skrives artikler i fagtidsskrifter (UFL, Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Helse, Sygeplejersken m. fl.) omhandlende moderne diagnostik og behandling af de forskellige sygdomskategorier repræsenteret i DSKMS. Med henblik på rekruttering af yngre læger til fagområdet planlægges minisymposier/kurser, hvor særlige forskningsområder – epidemiologi, arvelige aspekter, diagnostik, sygdomsklassifikation, patogenese, patofysiologi, terapistyring, behandling og prognose - indenfor de kroniske myeloide sygdomme bliver gennemgået. Til sådanne møder vil typisk blive arrangeret, at en udenlandsk ekspert på området inviteres. Ved DHS-årsmødet 2009 var således af DSKMS inviteret Jean-Jacques Kiladjian, som opdaterede resultater af alpha-interferonbehandling af patienter med PV. Ligeledes påtænkes at etablere studiegrupper for hæmatologiske sygeplejersker med særlig interesse for behandling af patienter med kroniske myeloide sygdomme, herunder ikke mindst for transfusionsbehandling, patientoplæring, medinddragelse af patienter i transfusionsstrategi mm.


Vidensspredning og Uddannelse indenfor DSKMS foregår i øvrigt via det nationale og internationale hæmatologiske netværk. Som en hæmatologisk DMCG under DHS deltager DMCG’ens medlemmer i de årlige DHS-møder, og sikrer derigennem videnspredning og uddannelse indenfor det specifikke fagområde.
En del af DSKMS’s medlemmer er også medlemmer af de tidligere nævnte internationale studiegrupper, som oftest har møder flere gange årligt (typisk 2 møder/år) og sikrer derigennem, at ny viden indenfor sygdommene umiddelbart bliver tilgængelig for de øvrige medlemmer. På de halvårlige heldagsmøder i DSKMS sikres denne vidensspredning tilsvarende. I uddannelsen indgår også deltagelse i de nationale specialespecifikke kurser og de kurser, som arrangeres af European School of Haematology.


Indenfor flere sygdomsgrupper er oprettet Patientforeninger- herunder PV-foreningen, hvor medlemmer af DSKMS holder foredrag og derigennem formidler den nyeste viden om diagnostik og behandling.