Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Kliniske retningslinier for patientforløbet, diagnostik og behandling

 

Kliniske retningslinjer for diagnostik og behandling af patienter med kroniske myeloide sygdomme findes på alle hæmatologiske afdelinger. For alle sygdommene er publiceret WHO-kriterier, som bliver revideret løbende i henhold til ny viden om sygdomsmarkører (f.eks JAK2-mutationen ved de Ph-negative kroniske myeloproliferative sygdomme, FIP1L1-PDGFRA fusionsproteinet ved det hypereosinofile syndrom og C-kit mutationen ved systemisk mastocytose). I DSKMS koordineres den løbende revision i arbejdsgrupper, som har til opgave at sikre opdatering indenfor alle sygdomsgrupper, således at de til enhver tid er i overensstemmelse med gældende internationale retningslinjer. Sidstnævnte er ligeledes sikret ved medlemskaber af forskellige internationale samarbejdsfora i form af Den Nordiske Studiegruppe for Kronisk Myeloid Leukæmi, Den Nordiske Studiegruppe for Ph-Negative Kroniske Myeloproliferative Sygdomme, Den Nordiske Studiegruppe for Det Myelodysplastiske Syndrom, European Leukemia Net (EuLeuNet), og European Myelofibrosis Network (EUMNET).
 
Indenfor MDS er der med dansk deltagelse udarbejdet et såkaldt Guideline Programme i regi af Nordisk MDS gruppe. Programmet opdateres hvert andet år. Det planlægges umiddelbart ”annekteret” af DSKMS i engelsksproget version. Guidelineprogrammet er i den udstrækning det har været muligt evidensbaseret med angivelse af evidensniveauer for de forskellige behandlinger og anbefalinger.