Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Overvågning af området og tidlig varsling

 

Varslinger om nye lægemidler indenfor de kroniske myeloide sygdomme er etableret på regionalt plan, men vil fremover blive harmoniseret i en fælles national hæmatologisk varsling. Med den forventede eksplosive vækst af nye targeterede behandlingsprincipper i de kommende år indenfor alle de hæmatologiske cancerformer herunder også de kroniske myeloide sygdomme, vil der være et særligt behov for tidlig og præcis varsling.

Information herom vil naturligt udspringe fra DSKMS, som via deltagelse i firmasponsorerede og investigatorinitierede protokoller tidligt indhenter viden om nye lægemidler indenfor de respektive sygdomme, og derigennem kan danne baggrund for tidlig varsling. Deltagelse i internationale konferencer samt repræsentanter i internationale fora, herunder EuLeuNet (European LeukemiaNet) og EUMNET (European Myelofibrosis Network), vil ligeledes danne grundlag for overvågning og tidlig varsling. DSKMS er repræsenteret i disse fora og DSKMS’s repræsentanter rapporterer på de årlige møder nyheder indenfor feltet til medlemmer af DSKMS.


Overvågning og tidlig varsling indenfor DSKMS hviler i øvrigt aktuelt på den lokale ekspertise i de hæmatologiske afdelinger.I flere uddannelsesregioner – bl.a. uddannelsesregion Nord - har der i flere år fast været varslinger om skønnede udviklinger inden for terapi og diagnostik indenfor CML. En løbende overvågning og tidlig varsling er grundlaget for en konstruktiv dialog til det politiske/administrative system. Opgaven vil fremover blive koordineret ved møder i DSKMS. Det er planen, at der bliver udarbejdet mini-MTV vurdering for hver varsling og varslingerne efterfølgende samles i et nationalt varslingskatalog, der sendes til de enkelte regioner.