Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Klinisk og eksperimentel forskning indenfor området, samarbejde med den labortoriebaserede forskning, herunder etablering af biobank

 

På flere centerafdelinger er der etableret lokale biobanker i forbindelse med forskellige videnskabelige projekter. Herudover er der kun få afdelinger, hvor der foregår systematisk opsamling og nedfrysning af biomateriale. Etablering af biobanker vil fremover have stor betydning i det nationale og internationale protokolforskningssamarbejde, hvor avancerede molekylærbiologiske teknikker (f.eks genekspressionsanalyser, epigenetiske analyser, proteomanalyser, immunfænotypning, cytogenetik etc.) i tiltagende grad bliver integreret. Biobankvirksomhed er også en forudsætning for at kunne deltage i kvalitetssikringen af de molekylærbiologiske metoder – et behov som aktuelt er stort set udækket.

 

Aktuelt findes ingen koordinering af biobankvirksomhed indenfor de kroniske myeloide sygdomme i Danmark. I DSKMS blev for flere år siden nedsat en arbejdsgruppe, som har nedskrevet udkast til retningslinjer og vedtægter for etablering af biobanker. Senest er dette arbejde blevet synkroniseret med tilsvarende tiltag indenfor Biobankudvalget under DMCG. Med afsæt i dette udvalg havde DSKMS på det seneste møde i efteråret 2008 et indlæg om Dansk CancerBiobank ved Estrid Høgdall, patologisk afd., Herlev Hospital om status for udvalgets arbejde med efterfølgende diskussion.
Planen er, at der bliver etableret biobanker ved de respektive centerafdelinger, således at biologisk materiale fra patienter med kroniske myeloide sygdomme kan fremsendes fra landets afdelinger til den pågældende biobank. Det tilstræbes, at organisationen af de enkelte biobanker bliver ens for de 5 regioner. Biobankvirksomheden opbygges i et tæt samarbejde med de patologiske institutter/kliniske biokemiske afdelinger/kliniske immunologiske afd., hvor logistikken vedr. opbevaring af biologisk materiale er veletableret gennem et mangeårigt kvalitetssikringsarbejde.

 

Målet med ovenstående er opbygning af en organisation vedr. biobank indenfor de kroniske myeloide sygdomme med ensartet procedure for nedfrysning af materiale og en fælles registrering i den fælles hæmatologiske database af materiale nedfrosset til senere projekter. Biomaterialet vil blive registreret i den fælles DMCG-biobankdatabase (Dansk CancerBiobank) og med opkobling til den hæmatologiske database, der er forbeholdt nationalt organiserede undersøgelser efter godkendelse gennem de respektive hæmatologiske DMCG’er. Denne organisationsform vil underbygge en lokal og en national forskning på nedfrosset materiale.