Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Lokale, landsdækkende og internationale, videnskabelige, kliniske protokoller

 

Som beskrevet under "Profil" er de kroniske myeloide sygdomme relativt sjældne. Blandt andet af den grund er det hensigtsmæssigt, at kliniske protokoller bliver aktiveret og udspringer af det internationale samarbejde. Herigennem sikres også, at de nationale forskergrupper får mulighed for at deltage i protokoludarbejdelsen og derigennem også får indflydelse på dens indhold - ikke mindst også at inkludere f.eks molekylærbiologiske undersøgelser i protokollen, som man lokalt har særlig ekspertise i. Videnskabelige protokoller – eksperimentelle og behandlingsrelaterede – er aktiveret indenfor de fleste sygdomsgrupper. Nogle af studierne er led i igangværende/planlagte Ph.d-projekter og/eller integreret i det internationale samarbejde i EUMNET og EuLeuNET som beskrevet andetsteds. Ved deltagelse i behandlingsprotokoller opnås en ensartet diagnostik og behandling af højeste kvalitet. Desuden sikres en løbende evaluering af behandlingsresultater og derigennem en hurtig implementering af ny viden samt adgang til nyeste behandlingsmetoder.


Deltagelse i protokolleret behandling tilbydes på de årlige møder i DSKMS, hvor der indenfor de respektive sygdomme bliver givet en samlet oversigt over aktiverede protokoller og protokoldeltagelse.