Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Den 4. maj 2009

 


Kl. 10.00 Velkomst og dagsprogram /Hans Hasselbalch
 
Kl. 10.15

  • Forslag om planlægning af efterårsmødet som en ”temadag” med titlen ” The Epigenome as a Therapeutic Target in Chronic Myeloid Disease”.
  • Forslag til foredragsholdere: Lars Kjeldsen om kliniske resultater ved MDS, Kirsten Grønbæk om teoretiske og eksperimentelle aspekter som link til Lars’ foredrag, udenlandsk foredragsholder, indlæg ved yngre læger engageret i klinisk/laboratorierelateret forskning om emnet samt indlæg vedrørende status med de 1ste resultater af vorinostatstudiet /Hans Hasselbalch
  • Fremlæggelse af udkast til protokol vedrørende lav-dosis IFNalpha2 behandling af patienter med ET, PV og hyperproliferativ PMF/ Hans Hasselbalch
    Kl. 12.00-13.00 Frokost

Kl. 13.00

  • Fremlæggelse af udkast til protokol vedr. behandling af ”refraktære” patienter med Multiferon samt information om registrering af stoffet i DK./ Hans Hasselbalch
  • Status for budget – herunder at vi formentlig har til rådighed ca. 20.000 kr. som vil kunne anvendes til invitation af foredragsholder jf. ovenstående samt desuden 50.000 kr. til Årsrapport 2009./ Hans Hasselbalch
  • Planlægning af Årsrapport 2009 – fastlæggelse af deadlines for fremsendelse af indlæg fra diverse arbejdsgrupper. / Hans Hasselbalch


Kl. 14.30 Kaffepause

Kl. 15.00 

  • Orientering fra de respektive arbejdsgrupper i øvrigt – status , opdatering på studier, studier i pipelines , diskussion af mulige protokoller etc., fremlæggelse af ”pædagogiske” cases  etc.
  • Eventuelt

  
Kl. 16.00 Afslutning – Planlægning af nyt møde /Hans Hasselbalch