Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Den 1. oktober 2014


10.05 – 10.20: velkommen og introduktion (kaffe, the, vand fra kl. 09.30) Mødeleder: afventes

10.20 – 10.40: revision af nationale kliniske retningslinjer, PV og ET / Christen Lykkegaard for 

               Arbejdsgruppe (forslag udsendt til alle i Studiegruppen)

10.45 – 11.00: kombinationsbehandling α-IFN + ruxolitinib ved PV / Mads Emil Bjørn

11.05 – 11.20: kliniske og epidemiologiske studier ved MPN / Marie Bak

11.25 – 12.00: validering af DSKMS’s database / oplæg – drøftelse – plan 2014-2015 / alle

 

12.05 – 13.00: frokost

 

13.05 – 13.10: aftale om næste møde (forslag uge 17 – 19)  Mødeleder: Jesper Stentoft

13.10 – 13.25: MMR 4.5 projektet, status / Niels Pallisgaard

13.30 – 13.45: Individuel reduktion i BCR-abl transskript efter 3 mdr som prognostisk faktor

               ved CML. Projekt i DSKMS / Morten Tolstrup

13.50 – 14.00: orientering fra Nordic CML Studie gruppe / Jesper Stentoft (møde 20.11)

14.05 – 14.20: EUROSKI studiet iværksat i DK / Andreja Dimitrijevic

 

14.25 – 14.40: hente kaffe, the, forplejning     Herefter mødeleder: afventes

 

14.45 – 15.00 DSKMSs opgaver for DMCG / DHS. Bestyrelsens sammensætning / Valg til

              Bestyrelsen. Forespørgsel vedr CMMLs tilhør (MPN – MDS?) / Ole W Bjerrum

15.05 – 15.20: Burden of Disease / Christen Lykkegaard

15.20 – 15.30: orientering fra Nordic MPN Studiegruppe / Ole W Bjerrum (møde 17.09)

15.30 – 15.45: hæmatokrit 0.42 eller 0.45 hos kvinder med PV. Projektforslag / Ole W BJerrum

 

Alle der fremlægger projekt og ALLE LÆGER UNDER UDDANNELSE vil få refunderet rejseudgifter (2.klasse / kørselsregnskab) mod fremsendelse af dokumentation.

 

MØDET SPONSERES af ARIAD, BMS, Novartis, Phizer og Shire. Endelig program uddeles på dagen.