Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Den 6. maj 2015

09.30 – 10.03: kaffe, the, brød

 

10.05 – 10.17: velkommen, introduktionsrunde

 

 

 

10.20 – 10.37:  Trine Allerslev Horsbøll:  Erhvervsprognose for yngre CML patienter. Del-resultater af PhD studium.

 

 

 

10.40 – 11.20  CML kliniske protokoller: status

 

·      Jesper Stentoft: NCMLSG og 007,009,010,  BFORE, Ariad studie, SUSTRENIM, SPIRIT3 (25 min)

 

·      Andreja Dimitrijevic: EUROski  (10 min)

 

·      Ole W Bjerrum: Graviditetsstudiet (4 min)

 

 

 

11.22 – 11.40  Niels Pallisgaard: CML protokol MMR 4.5: status efter afsluttet inklusion

 

 

 

11.40 – 11.50: Christen Lykkegaard: CML projekt mht reduktion i BCRabl (bevilling fra NCMLSG)

 

 

 

11.52 – 12.10: Næste møde i DSKMS, internat dagen før el efter vedr kliniske retningslinjer, DMCG, NMPN

 

 

 

12.10 – 12.50: frokost. 

 

 

 

12.55 – 13.20  Jesper Stentoft: Klinisk retningslinje for CML, opdatering og plan (møde for DSKMS alene)

 

 

 

13.22 – 14.25: DSKMS kliniske database - Registrerings- og opfølgningsskema

 

Frederikke Gram: validering af myelofibrose rapportering i Databasen fra OUH (10 min)

 

Marie Bak: opdatering om databasen, indrapportering – oplæg til drøftelse (15 min)

 

Drøftelse i plenum om fortsatte indsats mhp beslutning (se oplæg udsendt før møde)

 

 

 

14.27 – 14.45: vand, frugt, kaffe (medbringes gerne til mødelokalet)

 

 

 

14.45 – 14.57: Thomas Stauffer Larsen: status DALIAH protokollerne

 

 

 

15.00 – 15.20: Hans Hasselbalch: Safety /Efficacy Studie vedr Ruxolitinib behandling ved Ny-Dx Ph’neg sgd

 

 

 

15.22 – 15.30: Dorthe Rønnov-Jessen: Case-præsentation ruxolitinib

 

 

 

15.30 – 15.45: Mathias Melgård: Retinal flowmåling ved Myeloproliferativ sygdom.

 

 

 

 

 

Mødet sponseres af Arias, Shire, Novartis, BMS.