Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Velkommen til den officielle hjemmeside for Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)

Foreløbigt program, DSKMS efterårsmøde torsdag 12. nov. 2015, hotel First Odense.

09.30 – 09.55: Kaffe, the
10.00 – 10.10: Introduktion til dagen og velkommen
10.15 – 10.30: Simplify-1 studiet. Et sammenlignende studie mellem ruxolitinib og
momilitinib hos splenomegale pt. med myelofibrose. Daniel El Fassi
10.35 – 10.40: Aftale om nyt møde
10.40 – 10.55: Opdatering DALIAH studiet. Thomas Stauffer Larsen
10.55 – 11.15: Undersøgelse for Calreticulin mutation hos patienter med myeloprolifera-
tive neoplasmer og lav allelbyrde af JAK2 V617F mutation med henblik på
forbedret diagnostik. Anni Aggerholm

11.20 – 11.27: Årsrapport 2014 Databasen DSKMS (udsendt). Ole W Bjerrum
11.28 – 11.40: Præsentation af reviderede database skemaer (udsendt). Marie Bak
11.40 – 11.55: Orientering, og sammensætning af DSKMS Bestyrelse. Ole W Bjerrum

12.00 – 12.45: Frokost

12.50 – 13.20: Opdatering om EXEL studiet. Peter Gillberg
13.25 – 13.45: Opdatering om CML retningslinjer. Jesper Stentoft
13.45 – 14.00: NCMLSG mht 007 (abstract ved ASH), fremtidige planer, BFORE update op
OPTIC update

14.00 – 14.15: Kaffe, the, vand – tag med ind til mødet

14.20 – 14.30: COMBI studiet. Stine Mikkelsen
14.35 – 14,50: Immun-Celle studier ved MPN – har vaccination en plads i fremtiden?
Morten Holmstrøm
14.55 – 15.10: Promoter hypermetylering af LEP og ZNF577 kan skelne ET fra reaktiv
trombocytose. Helene Myrtue Nielsen
15.15 – 15.30 Betydning af reaktive iltforbindelser (ROS) ved MPN. Mads Emil Bjørn
15.35 – 15.50: Statiner og bisphosphonat I behandling af MPN. Anders Sørensen

NB ændret rækkefølge af præsentationer kan forekomme i det endelige program

           

Mødet sponseres af Shire, Novartis, Ariad, BMS, Pfizer

 

 

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) er en Relativt nyetableret DMCG gruppe, som omfatter Sygdommene kronisk myeloid leukæmi (CML), polycythæmia vera (PV), essentiel trombocytose (ET), primær myelofibrose (PMF), det myelodysplastiske syndrom (MDS ), idiopatisk hypereosinofilt syndrom (iHES) og Systemisk mastocytose (SM). Gruppen blev Stiftet i marts 2005 på årsmødet for Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS). Studiegruppen er således organiseret under DHS med en bestyrelse og vedtægter godkendt af generalforsamlingen i DHS marts 2005.

 

 

Bestyrelsen består af en formand, en sekretær samt 6 medlemmer - 2 fra de hæmatolgiske centre, 2 fra decentrale hæmatolgiske afdelinger, 1 patolog og 1 molekylærbiolog.

 

 

De Kroniske myeloide sygdomme er sjældne, klonale hæmatologiske cancerformer, som ubehandlet har en meget høj morbiditet og mortalitet. Incidencen vurderes på være ca. 600 nye tilfælde per år i Danmark (CML = ca. 80, PV = 150, ET = ca. 150, PMF = ca. 50, MDS = ca. 200, HES = ca. 15, SM = ca . 10) Prævalsensen er meget høj og samlet udgør patienter med disse sygdomme en betydelig del af patientpopulationen på alle hæmatologiske afdelinger.

 

 

Roskilde er klar til at modtage henvendelser fra centre, der kunne tænke sig at koble sig på og afprøve det nationale livskvalitetssystem. Henvendelser kan sendes til Drea Stenbæk (dest@regionsjaelland.dk), der vil være behjælpelig med praktiske aspekter.

Tutorial_til_patienter.pdf

pdf, 1,3 MB, 06/25/14, 468 downloads

Tutorial_til_sundhedspersonale.pdf

pdf, 911,8 KB, 06/25/14, 423 downloads