Forside      Profil      Kontakt      Nyhedsbrev      SiteMap      Søg      Log-in
Velkommen til den officielle hjemmeside for Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS)

 

 

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) er en Relativt nyetableret DMCG gruppe, som omfatter Sygdommene kronisk myeloid leukæmi (CML), polycythæmia vera (PV), essentiel trombocytose (ET), primær myelofibrose (PMF), det myelodysplastiske syndrom (MDS ), idiopatisk hypereosinofilt syndrom (iHES) og Systemisk mastocytose (SM). Gruppen blev Stiftet i marts 2005 på årsmødet for Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS). Studiegruppen er således organiseret under DHS med en bestyrelse og vedtægter godkendt af generalforsamlingen i DHS marts 2005.

 

 

Bestyrelsen består af en formand, en sekretær samt 6 medlemmer - 2 fra de hæmatolgiske centre, 2 fra decentrale hæmatolgiske afdelinger, 1 patolog og 1 molekylærbiolog.

 

 

De Kroniske myeloide sygdomme er sjældne, klonale hæmatologiske cancerformer, som ubehandlet har en meget høj morbiditet og mortalitet. Incidencen vurderes på være ca. 600 nye tilfælde per år i Danmark (CML = ca. 80, PV = 150, ET = ca. 150, PMF = ca. 50, MDS = ca. 200, HES = ca. 15, SM = ca . 10) Prævalsensen er meget høj og samlet udgør patienter med disse sygdomme en betydelig del af patientpopulationen på alle hæmatologiske afdelinger.

 


Onsdag den 9. april afholdes som planlagt halvårligt møde i DSKMS, på First Hotel Grand i Odense, kl. 09.30 – 16.
 
Til dette videnskabelige møde, som især har CML som tema, og hvor der er gratis tilmelding ved besked til undertegnede, vil vi gerne fortælle at:

 

 

  • ønske om præsentationer fra igangværende/kommende projekter er meget velkomne! (allokeret tid afhænger af antal interesserede, men formentligt maks. 15-20 minutter)

 

  • der gøres fælles status for DSKMS´ officielle opgaver vedr. databaser, nationale retningslinier m.m.

 

  • Johan Richter fra Lund vil præsentere: "CML – present perspectives and future challenges”

 

  • to yngre kolleger forestår mødeledelse, hhv. før og efter frokost.

 

  • deltagere, som forestår præsentation og er studerende, reserve - eller 1. reservelæger refunderes udgift med DSB (2.klasse) mod fremsendelse af originale billetter til undertegnede.

 

  • der aftales ny mødedag for efteråret 2014 og at, der er frokost i arrangementet

    yderligere emner til dagsorden er velkomne!

 

 

Vii vil bede jer fremsende ønsker og forslag til:

christenla@gmail.com
 
senest fredag 1. februar

Med venlig hilsen

Christen Lykkegaard Andersen, sekretær
DSKMS